SÆBYGAARD SLOT

Sæbygård Slot som det populært kaldes blandt sæbynitterne, er en herregård med rødder tilbage til middelalderen. Bygningerne er et spændende renæssanceanlæg med omgivende herligheder.

På Sæbygård opleves det på nærmeste hold det, hvorledes dagliglivet har formet sig på en nordjysk herregård gennem generationer. Sæbygård er gået i arv siden 1682, men er i dag fondsejet og indrettet som herregårdsmuseum med en enestående samling af autentisk interiør og slægtsportrætter. Indretningen af herregårdsmuseet fortæller om livet i den sidste storhedstid for de danske herremænd. 

Stygge Krumpen på Sæbygaard

På Sæbygård havde Børglumbispen Stygge Krumpen sit herresæde. Stygge Krumpen afholdt store gilder på herregården og jagtselskaber i skovene omkring Sæbygård. Derudover havde han en nær kontakt til købstaden Sæby, hvorfra han kontrollerede landsdelens handel.

Stygge Krumpen var en stor støtter for Sæby, hvor han blandt andet opførte sideskibet og skænkede altertavlen til Sæby Kirke. Det siges faktisk, at Stygge Krumpen havde en hemmelig underjordisk flugtvej fra kælderen på Sæbygård til klosteret i Sæby.

Artikelside Musikkorps 6 - 580 x 500

FLAGET SPILLES NED

En tradition fra 1988  At ”spille flaget ned” er et af Sæbys specielle varetegn. Den hyggelige oplevelse er udført af Musikkorps Sæby siden traditionens begyndelse i 1988. Hvert år trækker oplevelsen tusindvis af tilskuere til Sæby Havn, der kommer for…

http://www.saebyliv.dk/nar-flaget-spilles-ned/